Tailerrak- Talleres de EdCReadora

Lo que Arno comenzó en el juego de pintar se ha trasladado ya a muchos y diferentes espacios y juegos. Animamos, a quien se ponga, a reinventar su espacio y a pedir ayuda si lo necesita. Desde Laboragunea, estaremos encantados de ayudar, compartir y seguir aprendiendo sobre las condiciones que mejor acompañan nuestro crecimiento.

jolasa-bloga

Heziketa Sortzailearen baldintzapetan, rolak bereganatu eta espazioak konfiguratzeko jolasa hazi egin daiteke eta denboran iraun. Interpretazioa, terapia edota ikuskizunaz “babestua”, konfigurazio jolasa hazi eta eboluzionatu egiten da beste edozein jolas bezala, eta ikasketa eta lorpenak eskuratzen dizkigu.

Segurtasun baldintza hauetan jolasak mugikortasunari, emozioei, espazioari eta ezagutzari dagozkien aspektuak lantzea dakar, uneoro gure beharrizan, desio eta ahalmenei erantzunez. Sokak, oihalak, koltxonetak… erabiltzen ditugu.

Lan-espazioa partekatua da tailer honetan. Honek zenbait muga ezarri eta akordioak lortu beharra dakar, ezinbestean gure desioak ezagutzera behartuz eta besteen askatasuna errespetatzen ikastaraziz.

 

En las condiciones de la Educación Creadora, el juego de asumir roles y configurar espacios puede crecer y permanecer en el tiempo. “Defendido” de la interpretación, la terapia y el espectáculo, el juego de configuración crece y evoluciona –como cualquier otro juego- y nos permite aprendizajes y conquistas.

En estas condiciones de seguridad el juego permite trabajar aspectos motrices, emocionales, espaciales y cognitivos respondiendo, en cada momento, a nuestras necesidades, deseos y capacidades. Utilizamos cuerdas, telas, colchonetas, útiles …

El espacio de trabajo, en este taller, se comparte. Esto implica establecer límites y llegar a acuerdos, aprendiendo necesariamente a reconocer nuestros deseos y respetar la libertad de los demás.

 

 

Galeria JolasaGaleria Jolasa

margoa-web-dsc_2730

 

 

Marra eta kolorea lantzen dira hemen. Pertsona bakoitzak lan espazio pertsonala dauka 50×70 neurriko orri batean, eta nahi izanez gero orri gehiago gehitu daitezke alboetan zein altueran.

Tailerraren erdigunean 18 kolore dituen paleta-mahaia dago, eta nahasketak eginez kolorea ikertzeko armairu bat ere badago. Pigmentu asko daukan guatxe oso elastiko bat erabiltzen dugu, norberaren unean-uneko beharraren arabera ur gehiago ala gutxiagorekin margotzeko aukera ematen duena kolorearen kalitatea gordez, eta testura anitzerako aukera eskaintzen duena.

 

 

En el taller de pintura se trabaja con el trazo y el color. Cada persona tiene un espacio personal de trabajo que se construye a partir de hojas de 50×70 y que puede ampliarse añadiendo más hojas.

En el taller hay una mesa paleta con 18 colores y un armario de mezclas para investigar con el color. Utilizamos un guache con mucho pigmento y muy elástico que permite pintar, según la necesidad del momento, con mayor o menor dilución manteniendo la calidad del color y posibilitando la variedad de texturas.

 

Gallery MargoaGallery Margoa

buztina-webimg_0300

 

Zenbait erraminta dagoen arren (pintzelak, moldeatzaileak, alanbreak…) jolasa eskuekin egiten da nagusiki. Buztin gorria erabiltzen dugu moldeatzeko. 

Tailerraren erdiguneko mahaian daude buztina eta erramintak, eta inguruan kokatzen dira eskuz biratzen diren tornuak, pertsona bakoitzaren lan espazio pertsonala. Pertsona bakoitzaren jolasak hala eskatuz gero, espazio hau nahi beste hazi daiteke gorantz, baita alboetara ere taula berriak erantsiz.

 

El trabajo en este taller se centra en la forma, el espacio y el volumen. Aunque hay herramientas como pinceles, vaciadores y alambres, el juego se realiza principalmente con las manos. Utilizamos arcilla roja para el modelado.

En el taller hay una mesa central donde están la arcilla y las herramientas, y alrededor están las tornetas que se giran manualmente, que constituyen el espacio personal de trabajo. Si el juego de cada persona lo requiere, este espacio puede crecer hacia arriba y lateralmente añadiendo tablas a los lados.

 

BuztinaBuztina

otros-aprendizajes-webimg_5022

 

“Closlieu-ko” baldintzek eta, gerora, Buztin eta Jolas tailerrek, edo Eraikin eta Dantza, frogatua dute dagoeneko pertsonei nolako onurak eskaintzen dizkieten: adierazte-behar sakona asetzeaz gain, edonolako ikasketa prozesuak beren ahalmenak muturrera eramanez egiteko gai dira, eta harreman esperientzia osasungarriak bizitzen dituzte.

“Zernora pertsonala” Jose Miguel Castro eta Vega Martinengandik hartu dugun terminoa da, ikaste-ibilbidea ulertzen lagungarri zaiguna: Gure ahalmen bereziekin aurrera egiten dugu etengabe, sakon-sakonean garenari men egiten dion barne-logika bati jarraiki.

Baldintza hauek beteta beste edozein ikaskuntza egitea posible dela badakigu. Horregatik, Ikasgunean ere, hauexek izaten dira gure abiapuntuak edo, gure minimo komunak.

 

 

 

Las condiciones del “Closlieu” y, más tarde, los talleres de Arcilla y Juego, o los de Construcción y Danza, han demostrado ser espacios donde las personas pueden, además de satisfacer su necesidad profunda de expresión, llevar a cabo aprendizajes desarrollando sus capacidades al máximo y tener saludables experiencias de relación.

La “Deriva Personal”, un término que heredamos de Miguel y de Vega, ayuda a comprender un camino de aprendizaje donde, con nuestras capacidades particulares, avanzamos ininterrumpidamente siempre respondiendo a una lógica interna que articula lo que somos profundamente.

Sabemos que cualquier otro aprendizaje es posible en estas condicione y por eso, en el Espacio de Aprendizaje estas condiciones son nuestro mínimo común.